…. حمایت مالی از شرق موزیک با مبلغ دلخواه ….

درصورت تمایل به کمک مالی جهت هزینه های سرور دانلود و نگهداری سایت

از طریق زیر و اتصال به درگاه پرداخت زرین پال از سایت شرق موزیک حمایت کنید

پیشاپیش از حمایت های بی دریغ شما کمال تشکر را داریم

نام شما در صورت تمایل در لیست حامیان شرق موزیک قرار خواهد گرفت

حمایت مالی ۱۰۰۰ تومان

حمایت مالی ۵۰۰۰ تومان

حمایت مالی ۱۰٫۰۰۰ تومان

حمایت مالی ۱۵٫۰۰۰ تومان

حمایت مالی ۲۰٫۰۰۰ تومان

حمایت مالی ۵۰٫۰۰۰ تومان

حمایت مالی ۱۰۰٫۰۰۰ تومان

مبلغ دلخواه

حمایت مالی