دانلود کتاب صوتی رودخانه ی وارونه

دانلود کتاب صوتی رودخانه ی وارونه

در کتاب صوتی رودخانه ی وارونه میشنویم

«تومک» نوجوانی است که در یک روستا مغازه ی بقالی دارد.

او آرزو دارد دلتنگی هایش را با سفر به دور دنیا کمتر کند؛ روزی «هانا» دختری نوجوان به فروشگاه او می آید تا از تومک آب نبات بخرد.

تومک عاشق دختر می شود و ….

«هانا» به تومک می گوید رودخانه ای به نام «رودخانه ی وارونه» وجود دارد که هر کسی از آب آن بنوشد، عمرش جاودانه می شود.

تومک که علاقه دارد تا دنیا را ببیند و از طرفی عاشق دختر نیز شده است، تصمیم می گیرد تا از پیله ی تنهایی اش بیرون بیاید و دنیا را کشف کند.

او درحقیقت در جست وجوی هانا که کسی او را ندیده است و معلوم نیست اصلا وجود داشته است یا نه، راهی یک سفر پرماجرا می شود.

مراحل مختلف و جاهای عجیبی مثل جنگل فراموشی، کوه مقدس و جزیره ی غیر واقعی را در مسیر سفرش تجربه می کند.

تا اینکه به رودخانه ی وارونه می رسد. اکنون قصد دارد تا از آب جاویدان آن بنوشد، اما….

«رودخانه وارونه» با بیشتر رمان های فانتزی نوجوانان، ویژگی های مشترکی دارد.

قهرمان داستان در مسیر سفر پرماجرا و پرهیجانش، با عبور از مراحل بسیار سخت، پخته تر و باتجربه تر می شود.

سفر و مسیر آن یک تم کلیشه ای، اما اساسی در این گونه رمان هاست.

در سفر حقیقی است که نه مبدأ اهمیت دارد و نه مقصد؛ بلکه این مسیر و طول سفر است که انسان را با حقیقت وجودی اش بیشتر آشنا می کند.

رودخانه ی وارونه را بشنوید و از آن لذت ببرید.