دانلود قصه صوتی

کتاب صوتی

۱۱:۴۰ مدت زمان

دانلود کتاب صوتی

آقا نریمان و ماهگل خانم داستانی از گلستان سعدی را برای شما بچه ها حکایت می کنند. داستانی که می تواند برای همه ی ما درس زندگی باشد.

روزی روزگاری، شاگرد کشتی گیری بود که پیش استادش فن های بسیاری را یاد گرفته بود. استادش هر روز یک فن از کشتی را به او یاد می داد. اما فن آخر کشتی گیری را به شاگرد یاد نداد.
شاگرد آنقدر قوی شده بود که می توانست همه ی کشتی گیران را شکست بدهد و پشت همه را به خاک بمالد.
کشتی گیر قصه ی ما یک روز به خودش مغرور شد و همه جا جار زد که دیگر هیچکس نمی تواند پشت مرا به خاک بمالد. مردم به او گفتند: تو که هنوز با استادت که کشتی گیر بزرگی است، کشتی نگرفته ای. اما

او گفت: بزرگی استاد من فقط به خاطر سن و سالش است و من به راحتی می توانم او را شکست بدهم.
این خبر به گوش پادشاه رسید و پادشاه تصمیمی گرفت …

نوع متن
اقتباسی
نوع تولید
بازتولید
قالب کتاب گویا
روایی
سردبیر رادیویی
ناهید گودرزی
ملیت
فارسی
بازیگران
زنده یاد خسرو فرخزادی , صدیقه کیانفر
عنوان کتاب مرجع
گلستان سعدی
کلمه کلیدی
قصه , مادربزرگ , حکایت , فن آخر , گلستان سعدی , کشتی گیر , قصه
دسته بندی ها
کودک